About: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ

In Punjabi

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਉੜੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ 11 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ.
sikhphotos.com